Általános Szerződési Feltételek

§1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége, módosítása

1. A Niexim szolgáltató különböző domaineken keresztül a Niexim weboldalon ("weboldal") és a Niexim Teamspeak3 Szerveren ("szerver") szolgáltatásokat üzemeltet. Ezen szolgáltatásokat a felhasználók böngészőn valamint a felhasználói számítógépre telepített TeamSpeak3 kliensen keresztül érhetik el.

A weboldalon és a szerveren elérhető szolgáltatások rendelkezésre bocsájtását és kezelését, beleértve minden tartalmat, adatot, képet, grafikai elemet, hangot vagy mozgóképet a Niexim.net oldal és szerver üzemeltető ("Niexim szogláltató") csak a jelen Általános Szerződési Feltételekben ("ÁSZF") meghatározottak alapján végzi. Jelen ÁSZF-et a Niexim szgoláltató a weboldalon nyilvánosságra hozza, az minden esetben elérhető a felhasználók számára. Az ÁSZF-en felül a szerverre vonatkozóan a TeamSpeak Szerver Szabályzat is érvényes, melyet a Niexim szolgáltató szintén a weboldalon tesz közzé. Az ÁSZF és a Szabályzat ellentmondása esetén minden esetben az ÁSZF rendelkezései a mérvadóak.

2. Az ÁSZF elfogadásával a felek között szerződés jön létre. AZ ÁSZF-et a felhasználó a regisztráció során az "Elfogadom az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Irányelveket." jelölőnégyzet kipipálásával és a regisztráció gombra való kattintással automatikusan elfogadja.

3. Korábbi regisztráció esetén a felhasználó a belépés után egyszeri alkalommal el kell, hogy fogadja az Általános Szerződési Feltételeket a megjelenő weboldalon az "Elfogadom az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Irányelveket" feliratú gombra való kattintással. Ekkor a fentiekhez hasonlóan a felek között a szerződés létrejön.

4. A Niexim szogláltató jogosult az ÁSZF és hasonló rendelkezések módosítására. Ilyen módosítások csak fontos okból történnek meg, új fejlesztések, technikai megoldások, szolgáltatásokban történő fontos változtatások, törvényi változások vagy más hasonló okok. Minden ilyen módosítás megfelelő módon a felhasználó tudomására lesz hozva, azt a felhasználónak el kell fogadnia. Ilyenkor a felhasználónak e-mailben tájékoztató lesz erről küldve, mely nem minősül hírlevélnek.

5. Ha felhasználó a 2-es és 3-as pontban foglaltakat illetve a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, illetve nem teszi meg, akkor ezzel eláll a fiókhasználati jogától, mely a inaktivitási határidő után törölhető. A törlést a felhasználó az Adatvédelmi Irányelvekben foglaltaknak megfelelően maga is kérvényezheti.

6. Ha a felhasználó a 2-es és 3-as pontban foglaltak szerint járt el, illetve a módosított ÁSZF ellen nem emelt kifogást, akkor az ÁSZF automatikusan hatályba lép.

§2. Szerződéskötés, ingyenes szerződés

1. A felhasználó és a Niexim szolgáltató között a regisztrációval egy szerződés jön létre. A felhasználó nem támaszthat igény a szerződésre semmilyen körülmények között, ugyanígy nem támaszthat igényt a weboldal vagy a szerver bármely szolgáltatásának használatára. A szerződést bármelyik fél jogosult felmondani indoklás nélkül és a szolgáltatások bármelyike is megszüntethető indoklás nélkül.

2. Amennyiben a felhasználó 18 év alatti, az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy szülőjével vagy gondviselőjével alaposan átolvasta az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Irányelveket és azokat elfogadják.

3. A regisztrációs űrlapon megadott adatok szerverre történő megérkezésekor, és azok rögzítésekor a szerződés létrejön. Ez a szerződés ingyenes.

4. A szerződés a felhasználó és a Niexim szolgáltató között jön létre. A Niexim szolgáltató információit és képviselőinek adatait az oldal Impresszum részében tüntetjük fel.

§3. Név

1. A felhasználónak egy nevet kell választani a weboldalon történő regisztráció és a szolgáltatások, valamint a szerver által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez. A felhasználó nem támaszthat igényt egy adott felhasználónévre.

2. A felhasználó a weboldalon és a szerveren választhat magának különböző felhasználónevet, a szerveren ezt bármikor módosíthatja, a weboldalon ellenben erre nincs lehetőség.

3. A Niexim szolgáltató a felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult a felhasználó által választott név megváltoztatására, vagy jogosult a név megváltoztatására felszólítani a felhasználót akár a weboldalon akár a szerveren többek között technikai, etikai vagy jogi okokból.

§4. Fiókok

1. A szerződéssel a felhasználó egy fiókot kap a weboldalon. Ezzel a fiókkal tudja az adatait kezelni és a szolgáltatásokat igénybe venni.

2. Fiókot a weboldalon lehet létrehozni, a megfelelő regisztrációs eljárással.

3. A fiók nem ruházható át másra.

4. A felhasználó vállalja, hogy bejelentkezési adatait, nevét, jelszavát, e-mail címét titokban tartja, azokat nem adja ki. Ezen felül kötelezi magát, hogy haladéktalanul éretsíti a Niexim szolgáltatót, ha azt gyanítja, hogy a felhasználói adatai illetéktelenek tudomására jutottak. Ilyen esetben a Niexim szolgáltató ideiglenesen letilthatja a fiókhoz való hozzáférést, melynek visszaállítására akkor kerülhet sor, ha a Niexim szolgáltató megbizonyosodott róla, hogy a fiókkal nem élt vissza sem a felhasználó, sem harmadik fél.

5. Amennyiben a felhasználó gondatlanságából a fiókhoz harmadik fél hozzáfér, akkor a Niexim szolgáltató úgy jár el, mintha a felhasználó maga használta volna a fiókot.

6. Tilos más felhasználói fiókjának használata.

7. Az inaktív fiókokat a Niexim szolgáltató törölheti, ezen törléssel a szerződés is automatikusan azonnal megszűnik.

§5. Elvárt műszaki felszerelés

A weboldal szolgátlatásinak eléréséhez a felhasználónak megfelelő hardver eszközökkel, és azon megfelelő szoftverrel kell rendelkeznie. Emellett a felhasználónak megfelelő internetkapcsolatra van szüksége a szogláltatás használatához. A szerver használatához a fentiek mellett egy megfelelő Teamspeak3 kliens megléte is szükséges a felhasználó számítógépén, valamint ajánlott megfelelő mikrofon és hangszóró megléte. A Niexim szolgáltató ezen hadrver és szoftverkövetelmények meglétéhez támogatást nem biztosít.

§6. A szolgáltatás tartalma

1. A Niexim szolgáltató a technikai és üzemeltetési lehetőségeinek keretein belül bocsátja rendelkezésre a weboldal szolgáltatását és a szerver szogláltatását (összefoglalóan "szolgáltatás"). A weboldal szolgáltatásai azon felhasználók számára érhetők el akik rendelkeznek felhasználói fiókkal, a szerver szolgáltatás mindenki számára elérhető, mivel a Teamspeak megvalósítása alapján a szolgáltatás igénybevételekor fiók készük a felhasználónak.

2. A Niexim szolgáltató a szolgáltatásokat saját belátása szerint folyamatosan átdolgozza és frissíti abból a célból, hogy a lehető legnagyobb felhasználói kört sikerüljön elérni velük. A felhasználók csak a mindenkor aktuális állapotban vehetik igénybe az adott szolgáltatásokat.

3. A Niexim szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat vagy azok egyes részeit indoklás nélkül beszüntesse.

§7. Visszavonási jog

Visszavonási jogról szóló tájékoztatás
Visszavonási jog

A felhasználó a szerződést létesítő nyilatkozatát 14 napon belül indoklás nélkül visszavonhatja.

A visszavonási határidő a szerződés életbe lépésétől sztámított 14 nap.

A visszavonás a következő elérhetőségen tehető meg: info@niexim.net azzal, hogy a felhasználó egyértelműen értesíti az Niexim szolgáltatót, hogy vissza kívánja vonni a jelen szerződést.

A visszavonás következményei

A szerződés visszavonása esetén az Niexim szolgáltató törli a felhasználó által megadott adatokat, az Adatvédelmi Irányelvekben foglaltaknak megfelelően, ezzel a felhasználó a weboldalon történő szolgáltatásokra a továbbiaban nem jogosult.

A felhasználónak jogában áll a visszavonás után a későbbiekben új szerződést elfogadni felhasználói fiók létrehozásával.

Visszavonási jog idő előtti megszűnése

Amennyiben a felhasználó az oldal szolgáltatásainak igénybevételét megkezdte, úgy a visszavonási jog azonnal megszűnik, tehát a felhasználó ezzel a továbbiakban nem élhet.

§8. A szerződés időtartama és felmondása

1. Amennyiben a szabályzat máshogy nem rendelkezik, a szerződés határozatlan időre jön létre a felhasználó és a Niexim szolgáltató között.

2. Határozatlan idejű szerződés esetén a szerződés bármikor, indoklás nélkül felmondható.

3. A Niexim szolgáltatónak jogában áll azonnal felmondani a szerződést az alábbi okokból kifolyólag:

 • A felhasználó megszegte a weboldalon feltüntetett szabályzatot
 • A felhasználó megszegte ezen ÁSZF rendelkezéseit
 • A felhasználó bűncselekményt vagy törvénysértést követ el
 • A felhasználó megszegi a §9-es és §10-es pontban foglaltakat

4. Amennyiben a weboldal erre vonatkozóan lehetőséget nem ad, a felmondást a felhasználónak az info@niexim.net e-mail címre küldött levelében kell jeleznie az üzemeltetők felé.

5. A felmondással a felhasználói fiók megszűnik, ennek törlésére a felmondás elküldése után néhány nappal kerül sor.

6. Felmondás esetén a felhasználó nem támaszthat igény a továbbiakban a szerveren létező szobára, annak jogaira, ikonjára vagy bármilyen ehhez kapcoslódó jogra és hozzáférésre. Ezek általános esetben a felhasználó felmondásával együtt megszűnnek, erről a felhasználó tájékoztatást kap.

§9. Biztonság, csalás

1. A felhasználó nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek, programok vagy egyéb eszközök használatára, melyek zavart okozhatnak a Niexim rendszereiben. A felhasználó nem alkalmazhat olyan eljárásokat, melyek a rendszerek indokolatlan túlterheléséhez vezethetnek.

2. Tilos kihasználni a szerveren, illetve a weboldal szolgáltatásaiban található, a felhasználónak potenciális előnyt nyújtó bugokat, illetve programozási hibákat, saját célra és/vagy mások céljaira. Amennyiben a felhasználó programhibára bukkan, haladéktalanul értesítenie kell a Niexim szolgáltatót. Amennyiben a játékos előnyhöz jutott a fenti okból, az előnyt kompenzálni kell – amennyiben lehetséges. A bugok és a hibák szándékos kihasználása a szerződés felmondását és a fiók törlését eredményezheti.

3. Tilos olyan szoftver használata, mely „adatbányászatot” tesz lehetővé, vagy bármely más módon a információkat gyűjt.

§10. A felhasználó kötelességei

1. A felhasználó szavatolja, hogy az adatok, melyeket a Niexim szolgáltató számára a regisztráció során megad, valósak és teljesek. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy azonnal értesíti a Niexim szolgáltatót az adatokban bekövetkezett bármilyen változás esetén, és kérésre igazolja az adatok helyességét.

2. A felhasználó kötelezettséget vállal jelen ÁSZF rendelkezéseinek követésére, a szabályzatok betartására, valamint a Niexim szolgáltató, az üzemeltetők, adminisztrátorok és supporterek által adott utasítások végrehajtására.

3. A felhasználó tartózkodik minden olyan cselekedettől, mely a weboldal és a szerver működését és funkcióit, valamint a felhasználók sikeres interakcióját veszélyezteti vagy megzavarja. A felhasználó számára különösen tiltottak az alábbiak:

 • olyan felhasználónév választása, amelyik harmadik fél jogait sérti (különös tekintettel a szerzői jogokra, személyiségi jogokra, védjegyekre, vállalati jogokra stb.), és a jó ízlésbe ütközi, tehát például harmadik fél vallásos meggyőződését sérti, rasszista vagy diszkriminatív. A Niexim szolgáltató határozottan elítéli az ilyen magatartást.
 • e-mail cím vagy internetcím választása névként;
 • identitáslopás megvalósítása;
 • sértő vagy rágalmazó tartalom használata, elhelyezése vagy közzététele, vagy harmadik fél webhelyén található ilyen tartalomra mutató hivatkozás elhelyezése, függetlenül attól, hogy a fenti tartalom más felhasználókra, a Niexim alkalmazottaira, vagy más személyekre, esetleg vállalatokra vonatkozik;
 • diszkriminatív tartalmak (csoportok elleni gyűlöletet keltő tartalmak, különösen faj, származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, veterán státusz vagy szexuális irányultság alapján), politikai, erkölcstelen, pornográf, morálisan elítélendő, megbotránkoztató, erőszakos, erőszakot dicsőítő, szexista, szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali, vagy törvénysértő, különösen a gyermekvédelmi törvényeket és a kiskorúak médiafogyasztására vonatkozó törvényt sértő tartalom használata, elhelyezése vagy közzététele vagy harmadik fél webhelyén található ilyen tartalomra mutató hivatkozás elhelyezése, vagy pornográf vagy törvénysértő, különösen a gyermekvédelmi törvényeket sértő termékek reklámozása, felkínálása vagy forgalmazása;
 • a hatályos törvények megsértése vagy felhívás törvénysértésre vagy hivatkozás elhelyezése ilyen tartalmakra;
 • törvényi védelem (például szerzői jog, védjegyekre vonatkozó jog, szabadalmi jog, ipari/kereskedelmi mintákra vonatkozó jog, használati mintákra vonatkozó jog) alatt álló tartalmak engedély nélküli közzététele, sokszorosítása, nyilvánosan elérhetővé tétele vagy terjesztése, vagy áruk vagy szolgáltatások reklámozása, felkínálása vagy forgalmazása;
 • versenyellenes cselekedetek végrehajtása vagy felhívás ilyenekre, beleértve a progresszív ügyfélreklámozást (például lánc-, hógolyó- vagy piramisrendszerek);
 • más felhasználók felhívása személyes adataik megadására kereskedelmi vagy illegális célokra, illetve felhívásuk hozzáférési adataik megadására;
 • kereskedelmi tevékenység és/vagy árusítás harmadik fél részére vagy reklámtevékenység végzése (hivatkozások elhelyezésével is), például hirdetések, nyereményjátékok, díjkiírások, sorshúzások, csereüzletek, piramisjátékok;
 • más emberekről készült kép(ek) sokszorosítása vagy nyilvánosan elérhetővé tétele az adott személy hozzájárulása nélkül;
 • személyes vagy bizalmas adatok közzététele jogosultság nélkül;
 • a szolgáltatások használata jövedelemszerzés céljára;
 • a hálózatokban, a szerverekben és az infrastruktúra egyéb elemeiben kárt okozó, azok működését megzavaró vagy azokhoz hozzáférést nyújtó tartalmak közzététele vagy terjesztése (például férgek, trójai programok, vírusok, kémprogramok, jelszó-adathalászati programok stb.).

4. Hamis adatok szándékos megadása, tiltott tartalmak használata vagy beállítása, vagy a §9 és §10 szakasz rendelkezéseinek megsértése, illetve az adatok nem rendeltetésszerű használata rendkívüli felmondásra jogosítja fel a Niexim szolgáltatót. A Niexim szolgáltató emellett fenntartja a jogot jogi lépések megtételére.

5. A Niexim szolgáltató jogosult a felhasználók által létrehozott tartalom törlésére. Ez különösen vonatkozik az olyan tartalmakra, melyek sértik a jelen ÁSZF-et.

§11. Rendelkezésre állás

A Niexim weboldal és szerverek rendelkezésre állását minden tekintetben a mindenkor szabályzat írja le.

§12. Szavatosság a hibákkal kapcsolatban és felelősségkorlátozás

1. A szerződés a weboldal és a szerver mindenkori aktuális állapotának használati jogát biztosítja a felhasználó számára. A felhasználó tudatában van annak, hogy a Niexim szolgáltató ajánlatában szereplő szolgáltatások – csakúgy, mint bármilyen szoftver – sosem lehetnek teljes mértékben mentesek a hibáktól.

2. Amennyiben a felhasználó hibát, hiányosságot észlel, azonnal jelentenie kell. A bizonyítékok megőrzésére a felhasználónak szöveges formában dokumentálnia kell a hibákat, és értesítést kell küldenie róluk a Niexim szolgáltatónak e-mailben.

3. A szavatosság nem terjed ki azokra a hibákra, melyek külső hatásnak, üzemeltetési hibának vagy vis maiornak tulajdoníthatók.

4. A felhasználó – a lehetséges mértékig – köteles együttműködni a weboldal, illetve a szerver hibáinak elhárításában.

5. A Niexim szolgáltató saját részéről alapértelmezés szerint mindenfajta felelősséget kizár.

6. A §12.5 szakasz felelősségkorlátozása kiterjed a Niexim üzemeltetői, adminisztrtorai és supporterei személyes felelősségére.

7. A Niexim szolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy nincs köze egy olyan weboldal tartalmához sem, melyekre a Niexim szolgáltatásai és szerverei közvetlen vagy közvetett utalásokat (úgynevezett „hivatkozásokat”) tartalmaznak. A Niexim szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal ezekkel a tartalmakkal és oldalakkal kapcsolatban. Ezen oldalak tartalmáért kizárólag a megfelelő oldalak szolgáltatói viselnek személyes felelősséget.

§13. Adatvédelem

A megállapodáshoz és a hírlevél kiküldéséhez a Niexim szolgáltató számára szükséges személyes adatok begyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatos, típusra, terjedelemre, helyre és célra vonatkozó információk, valamint a felhasználó információhoz jutáshoz való jogára, továbbá a módosításra, zárolásra és törlésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos információk az Adatvédelmi Irányelvekben olvashatók.


Érvényes: 2017. február 6.-tól